Download Różaniec Polski Audio Offline For PC – How To Install Free Windows & Mac

Rate this post

The Rosary of Poland (Polish: Różaniec Polski) is a Marian devotion unique to Poland. It is a form of the rosary, a prayer devotion to the Blessed Virgin Mary, that has been adapted to the Polish language and culture. The Rosary of Poland typically includes a shorter introductory prayer, followed by the Lord’s Prayer, then a series of mysteries, each consisting of a meditation on a particular event in the life of Jesus Christ, and concluding with the Hail Mary. The Rosary of Poland is often prayed as a group, with people holding hands in a circle.

So, you want to download the Różaniec Polski Audio Offline for PC and install it now. But do you know the technical specifications of it? Why not get to know them before discussing installation steps?

Różaniec Polski Audio Offline Andorid App Summary

The Różaniec Polski Audio Offline is listed under the Music & Audio category on Google Play store from where you can download it on your Android phone. The name of the developer of the Różaniec Polski Audio Offline is Prayer Apps. The current version of Różaniec Polski Audio Offline is 1.4 with a total user count of 15701 and an overall user rating of 4.9.

7TOQSkf0qzfhIVzJKB9HLPrbC7XUf

vfaGLdzSrDa HSbAD G 9jg6y5iMkYLwHkGqeNPS3LnkV wlZGsRmFALYW DHAuwHiQ

Feb 16, 2019 was the last date the Różaniec Polski Audio Offline was updated on Google Play Store. You can install it on your computer only by using an Emulator. The most common and safest emulators for PC are NOX player, BlueStacks, and Memu Emulator to install it on PC.

We have included the installation process and everything you need to know in this article. Follow along as we go through them step by step

How To Install & Download Różaniec Polski Audio Offline For PC Windows 10/8/7

NOX player is an Android emulator that will help you run the Różaniec Polski Audio Offline on your PC. Follow the guide below that will walk you through the process of downloading and installing it:

  • First, you have to install NOX playeron your computer that will create the environment for the Różaniec Polski Audio Offline to run on your computer.
  • To install NOX player on your computer, you need to download it from the NOX website. Go ahead and do that first.
  • Now, locate the installation file in your download folder and double click on it to start the installation.
  • Once installed, skip the tutorials, and navigate to the Play store icon on the top of the homepage.
  • Click on the store icon and here you have to log into your Play store account (Google account)
  • After logging in, click on the search bar and search for Różaniec Polski Audio Offline. You’ll see it pop in the first position.
  • There will be an Install button alongside. Go ahead and click on that and start downloading the Różaniec Polski Audio Offline on your PC.
  • Nox Player will do the rest and get the Różaniec Polski Audio Offline on your computer. You can now use it as you do on your phone.
Różaniec Polski Audio Offline App Specification
App Name: Różaniec Polski Audio Offline On Your PC
Devoloper Name: Prayer Apps
Latest Version: 1.4
Android Version: 4.0
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: godbless.rozaniec.polski
Download: 15701+
Category: Music & Audio
Updated on: Feb 16, 2019
Get it On:

Download

Różaniec Polski Audio Offline App Overview and Details

Modlitwa różańca audio w dowolnym miejscu – w samochodzie, autobusie, w domu.

Jeśli szukasz więcej modlitw audio: http://bit.ly/AudioPrayers lub modlitwy tekstowe: http://bit.ly/Prayersbook, gdzie możesz dodać własne modlitwy tekstowe.

Koszulki i prezenty chrześcijańskie https://shop.spreadshirt.com/christian-t-shirts-and-gifts/
Aplikacje chrześcijańskie http://bit.ly/prayerapps101

Różaniec Polski Audio Offline:

Pon – Tajemnice radosne
Wto – Tajemnice bolesne
Śro – Tajemnice chwalebne
Czw – Tajemnice światła
Pią – Tajemnice bolesne
Sob – Tajemnice radosne
Nie – Tajemnice chwalebne
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Litania z Loreto
Modlitwa Jezusa

Plus modlitwa Jezusa, Loreto, Koronka do Bożej modlitwy.

Modlitwy składające się na Różaniec są ułożone w zestawy dziesięciu Zdrowaś Maryjo, zwanych dziesięcioleciami. Każda dekada poprzedzona jest jedną Modlitwą Pańską, po której następuje jedna Chwała Be. Podczas recytacji każdego zestawu rozważana jest jedna z Misteriów Różańca, które przywołują wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Pięć dekad odmawia się na różaniec. Inne modlitwy są czasami dodawane przed lub po każdej dekadzie. Paciorki różańca pomagają odmawiać te modlitwy w odpowiedniej kolejności.

Różaniec rozpoczyna się na krótkim fragmencie:

Znak krzyża na Krucyfiksie;
Modlitwa “O Panie, otwórz moje usta, Boże, przyjdź mi z pomocą, Panie, spiesz się, aby mi pomóc”, wciąż w Krucyfiksie;
Credo Apostołów, wciąż na Krzyżu;
Modlitwa Pańska przy pierwszym wielkim paciorkach (z myślą o intencjach papieża i potrzebach Kościoła);
Zdrowaś Maryjo na każdym z trzech następnych paciorków (dla trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości); i
Chwała Bądź na następnym dużym paciorkach.
Następnie następuje modlenie się dziesięcioleci, powtarzając ten cykl dla każdej tajemnicy:

Ogłoś tajemnicę;
Modlitwa Pańska na wielkim paciorkach;
Zdrowaś Maryjo na każdym z dziesięciu sąsiednich małych paciorków;
Chwała niech będzie na powierzchni przed następnym dużym zgrubieniem; i
Podsumowując:

The Salve Regina;
Loreto Litany;
Wszelkie dalsze intencje; i
Znak krzyża

Tajemnice Różańca są medytacjami nad epizodami z życia i śmierci Jezusa od Zwiastowania do Wniebowstąpienia i dalej, zwanych Radosnymi (lub Radosnymi) Tajemnicami, Tajemnicami Boleściwy i Tajemnicami chwalebnymi. Każda z tych Tajemnic kontempluje pięć różnych etapów życia Chrystusa.

Radosne Tajemnice
Bolesne Tajemnice
Glorious Mysteries
Luminous Mysteries

15 obietnic należy do kategorii “prywatnego objawienia” i jako takie są pobożną tradycją, w którą można swobodnie wierzyć lub nie.

Kto będzie mi wiernie służył przez odmawianie Różańca, otrzyma łaski sygnałowe.
Obiecuję moją szczególną ochronę i największe łaski wszystkim, którzy odmawiają Różaniec.
Różaniec będzie potężną zbroją przeciwko piekłu, zniszczy występki, zmniejszy grzech i pokona herezje.
Spowoduje to rozkwit cnót i dobrych uczynków; dla duszy dostąpi obfitego miłosierdzia Bożego; odwróci serca ludzi od miłości świata i jego próżności, i wzniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O, te dusze uświęcały się w ten sposób.
Dusza, która poleca mi się przez odmawianie Różańca, nie zginie.
Ktokolwiek odmawia Różaniec nabożnie, stosując się do rozważań o jego świętych tajemnicach, nigdy nie zostanie podbity i nigdy nie przytłoczony nieszczęściem. Bóg nie ukarze go w swojej sprawiedliwości, nie zginie przez nieudaną śmierć (nieprzygotowany do nieba). Grzesznik nawróci się. Sprawiedliwi wzrastają w łasce i stają się godni wiecznego życia.
Kto ma prawdziwe nabożeństwo do Różańca, nie umrze bez sakramentów Kościoła.
Ci, którzy są wierni odmawianiu Różańca, będą mieli w czasie swego życia i swojej śmierci światło Boga i pełnię Jego łask; w chwili śmierci będą uczestniczyć w zaletach świętych w raju.
Wyzwolę z czyśćca tych, którzy poświęcili się różańcowi.
Wierne dzieci różańca zasługują na wysoki stopień chwały w niebie.

Features of Różaniec Polski Audio Offline for PC

paciorku; Zdrowaś Maryjo na małym paciorku; Chwała Bądź na wielkim paciorku.

1. Modlitwa różańca audio w dowolnym miejscu – w samochodzie, autobusie, w domu.
2. Jeśli szukasz więcej modlitw audio: http://bit.ly/AudioPrayers lub modlitwy tekstowe: http://bit.ly/Prayersbook, gdzie możesz dodać własne modlitwy tekstowe.
3. Koszulki i prezenty chrześcijańskie https://shop.spreadshirt.com/christian-t-shirts-and-gifts/
4. Aplikacje chrześcijańskie http://bit.ly/prayerapps101
5. Różaniec Polski Audio Offline:
6. Pon – Tajemnice radosne
7. Wto – Tajemnice bolesne
8. Śro – Tajemnice chwalebne
9. Czw – Tajemnice światła

Whats New In this Różaniec Polski Audio Offline?

Dodano link do wersji pro, który w przypadku zakupu nie zawiera już żadnych reklam.

Conclusion

Różaniec Polski Audio Offline is a great application that helps users learn the Rosary in Polish. The app is easy to use and has great features that make it a valuable tool for learning. The developers have done an excellent job with this app and it is sure to be a helpful resource for Polish speakers and learners.

As we conclude the guide and you get to use the Różaniec Polski Audio Offline on your PC, we’re open to your questions. The comment box is open for you to ask for assistance if you need any.

Disclaimer

We refer the ownership of This Różaniec Polski Audio Offline to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Różaniec Polski Audio Offline and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at pcappsreview, we also don’t use our own server to download the Różaniec Polski Audio Offline. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Różaniec Polski Audio Offline.

If you have any query about the app or about pcappsreview, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment