Přenosová soustava 3D For PC – Free Download On Windows 7, 8, 10 And Mac

Rate this post

Přenosová soustava 3D je zařízení, které umožňuje přenos 3D obrazu bez ztráty kvality. Její princip spočívá v tom, že obraz je přenášen ve třech rovinách, čímž se výrazně zvyšuje jeho kvalita. Zařízení je využíváno například v medicíně, ale také v umění ne

In this article, we will show you how to download Přenosová soustava 3D For PC in a step-by-step manner. Let’s take a look at Přenosová soustava 3D technical specifications first.

Přenosová soustava 3D Andorid App Summary

Simopt is the developer of this Přenosová soustava 3D application. It is listed under the Education category in the Play Store. There are currently more than 7009+ users of this app. The Přenosová soustava 3D app rating is currently 2.0.

MpuecrVY4d2ev3rarWrlDUF7jZh0ICL HlEGYba3AZlNBeivRoboUrU4tKN0xJO nSSi

OsHMXyY6RXgK33OUREEbb4st UdeW5C fszkfWx3YStkTzrVkEw aMYtUglIp aKIs

FslLvuKjoe ltI0CPVnhf43Z0ckVg6BwCM01mYfmyWFSldQj kvohvSR9Tir66o Zc4j

It was last updated on Jul 1, 2022. Since the app cannot be used directly on PC, you must use any Android emulator such as BlueStacks Emulator, Memu Emulator, Nox Player Emulator, etc. We have discussed how to run this app on your PC, mac, or Windows with this emulator in this article.

Features of Přenosová soustava 3D for PC

věnována i problémům, se kterými se přenosová soustava může během provozu setkat. Aplikace obsahuje například seznam všech poruchových situací, jejichž řešení je začleněno do dispečerského řízení přenosové soustavy.

– seznámení s principy a zákonitostmi přenosu elektrické energie
– nahlédnutí do problematiky dispečerského řízení přenosové soustavy
– využívání podpůrných služeb
– seznámení s ochrannými prvky přenosové soustavy
– poruchové situace a jejich řešení

Přenosová soustava 3D App Specification
App Name: Přenosová soustava 3D On Your PC
Devoloper Name: Simopt
Latest Version: 2.0
Android Version: 9
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: cz.simopt.prenosovasoustava
Download: 7009+
Category: Education
Updated on: Jul 1, 2022
Get it On:

Download

How To Install & Download Přenosová soustava 3D For PC Windows 10/8/7

Follow the simple instructions below to easily install and download Přenosová soustava 3D on your PC:

  • Download the Bluestacks Android emulator from the link above
  • Once the download is complete, run the .exe file to begin the installation
  • Bluestacks can be successfully installed by following the on-screen instructions
  • Launch Bluestacks once it has been installed
  • Bluestacks will ask you to sign in; you can use your Gmail ID to sign in
  • Now, look for the search bar and in the dialog box, type Přenosová soustava 3D and press Enter
  • Click on the most appropriate app from the search results to expand it
  • Start the installation process by clicking the Install button
  • Wait for the installation to complete
  • Now launch the Přenosová soustava 3D andorid App within the emulator and enjoy

Přenosová soustava 3D App Overview and Details

Aplikace „Přenosová soustava 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů energetických zařízení představí zajímavé informace, principy a zákonitosti přenosu elektrické energie od velkých systémových energetických zdrojů až po rozvodny a transformovny, kde se energie předává odběratelům a distribučním společnostem. Nahlédnete do problematiky dispečerského řízení přenosové soustavy a využívání podpůrných služeb, nebo se dozvíte, jakými ochrannými prvky je zajišťována bezpečnost a spolehlivost celé soustavy.

S prvky přenosové soustavy se v krajině setkáváte prakticky denně a většinou si ani neuvědomujete, že například právě vodiče přenosových vedení ve vaší blízkosti zásobují elektřinou celou oblast nebo město, ve kterém žijete. V této aplikaci se dozvíte vše podstatné o vedeních a napěťových úrovních přenosové soustavy, k čemu slouží velké výkonové transformátory v rozvodnách, jak se říká některým typům stožárů a řadu dalších zajímavých informací.

Seznamování s přenosovou soustavou začíná pohledem na 3D model části krajiny se zvýrazněnými objekty, které mají určitý vztah k přenosu elektřiny. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze krajinu s objekty prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Významné objekty umožňují vnoření do nových scén s detailními 3D modely zařízení, ostatní doplňující objekty obsahují pouze krátký vysvětlující popis. V detailním zobrazení je dostupná další, textově-obrazová informační úroveň aplikace, která kromě popisu významu, konstrukce a typů vybraného přenosového zařízení nabízí též množství ilustračních fotografií.

Při procházení jednotlivých objektů přenosové soustavy se dozvíte nejen to, z čeho se soustava skládá, ale i jak se řídí a bezpečně provozuje. Pozornost je samozřejmě věnována i zařízením elektrických rozvoden – nejtypičtějším představitelům elektroenergetické sítě hned po dlouhých liniích nadzemních vedení. U relevantních objektů je také představena činnost společnosti ČEPS – výhradního provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy České republiky.

Specifickými z hlediska provozování přenosové soustavy jsou transformátory s posuvem fáze, určené k řízení výkonových toků mezi jednotlivými částmi sítě. Proč jsou tak důležité a kde pracují, se také dozvíte při procházení obsahu aplikace.

Řízení přenosové soustavy rozhodně není jednoduchá činnost. Při vyrovnávání výroby s aktuální spotřebou je nutné brát v úvahu disponibilní výkony jednotlivých zdrojů, jejich rychlosti náběhu, regulační možnosti, ale i nepredikovatelnost výroby z obnovitelných zdrojů a možné technologické výpadky a poruchy. Pokud si chcete tuto činnost vyzkoušet a vžít se na chvíli do role dispečera přenosové soustavy, je pro vás v aplikaci připravena zajímavá hra, která řízení reálné soustavy simuluje. Uvidíte, že udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou vyžaduje od dispečera především znalosti, soustředění a schopnost rychlého rozhodování.

Whats New In this Přenosová soustava 3D?

Podpora nových zařízení.

Conclusion

The Přenosová soustava 3D application has been a valuable tool in my engineering career. It has helped me to design and analyze three-dimensional structures with ease. I have found it to be reliable and user-friendly. I would recommend this application to anyone who needs to design or analyze three-dimensional structures.

This concludes our article on Přenosová soustava 3D Download for PC. Please let us know if you have any questions or have issues installing Emulators or Přenosová soustava 3D for Windows. Glad to help you out!

Disclaimer

We refer the ownership of This Přenosová soustava 3D to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Přenosová soustava 3D and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at pcappsreview, we also don’t use our own server to download the Přenosová soustava 3D. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Přenosová soustava 3D.

If you have any query about the app or about pcappsreview, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment